top of page

Als slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van een persoon die door toedoen van een strafbaar feit of ernstig ongeval om het leven is gekomen heeft u rechten.

Slachtoffer in het strafrecht - Wendy van Egmond

Omdat er op dat moment al ontzettend veel op u afkomt en u vaak door verschillende instanties benaderd wordt kan het waardevol zijn om de juridische kant in handen te leggen van een specialistisch advocaat. Op die manier kan u erop vertrouwen dat uw rechten worden gewaarborgd en dat u tijdig wordt geïnformeerd over de verschillende stappen in het (straf)proces. 

Annemiek van Spanje en Wendy van Egmond
Hoe
Rechten Slachtoffer

De rechten die aan slachtoffers en nabestaanden toekomen zijn onder meer:

Recht van spreken

In de aanloop naar de zittingen heeft u het recht om te spreken met de Officier van Justitie over uw zaak. Op die manier wordt u geïnformeerd over de visie van het Openbaar Ministerie en kunt u zelf ook kenbaar maken wat uw verwachtingen zijn en wat bijvoorbeeld te gevolgen zijn van het misdrijf dat u is overkomen. 

Daarnaast heeft u recht om op de openbare zitting te spreken. U mag dit zelf doen of een ander namens u laten spreken. Inmiddels gebeurt dit ook steeds vaker op alternatieve manieren. Bijvoorbeeld door het tonen van foto’s, video’s of een vooraf opgenomen verklaring. Daarin mag u vertellen wat de gevolgen zijn van het misdrijf voor u en uw directe omgeving. Maar het spreekrecht beperkt zich niet alleen daartoe. U mag vertellen wat u vindt van het bewijs en welke straf de verdachte bij een veroordeling zou moeten krijgen.  

Schadevergoeding

De dader van het misdrijf dient de schade die hij of zij heeft aangericht te vergoeden. In het strafproces is er ruimte voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding, de vordering benadeelde partij..

 

Zaken die onder meer voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

 

·         Spullen die beschadigd of         gestolen zijn;

·         Kosten voor de begrafenis en grafmonument;

·         Medische kosten;

·         Reiskosten; 

·         Gederfd inkomen;

·         Kosten voor studievertraging;

·         Immateriële schadevergoeding voor trauma en/of letsel 

·         Shockschade

·         Affectieschade

 

Omdat het strafproces maar beperkt ruimte biedt voor deze vordering is het van groot belang dat deze tijdig, duidelijk en zorgvuldig onderbouwd met bewijs en vergelijkbare rechtspraak wordt ingediend. Het inschakelen van een gespecialiseerd advocaat kan alleen al voor dit onderdeel van grote toegevoegde waarde zijn

Klacht bij niet vervolging – artikel 12 strafvordering

 

Deze procedure wordt vaak een “artikel 12” procedure genoemd, omdat in artikel 12 van het wetboek van strafvordering is bepaald dat een belanghebbende een klacht kan indienen bij het Gerechtshof wanneer het Openbaar Ministerie in een zaak bepaalt dat zij de vermeende verdachte niet zullen vervolgen. Na behandeling van deze klacht kan het Gerechtshof bepalen dat het Openbaar Ministerie de verdachte alsnog dient te dagvaarden voor de strafrechter. Vanaf dat moment komen u als slachtoffer of nabestaanden ook de rechten toe eerder benoemd. 

Onze advocaten

mr. Van Spanje en mr. Van Egmond zijn beiden gespecialiseerd en zeer

ervaren in het bijstaan van slachtoffers en nabestaanden. Zij worden beiden gedreven door hun sterke wens om middels het recht een verschil te maken. In veel gevallen voor personen in een kwetsbare positie. 

 

Waar Annemiek van Spanje zich ook specialiseerde in het straf- en

bestuursrecht, ontwikkelde Wendy van Egmond zich juist tot een allround

civiel specialist. 

Deze combinatie maakt dat u als slachtoffer of nabestaande altijd met raad

en daad wordt bijgestaan vanuit de expertise die op dat moment het meest relevant is in uw zaak.

Zij begeleiden u door de verschillende stappen van het juridische proces, waarbij zij altijd oog houden voor de personen achter het dossier. 

 

 

Ervaring in strafzaken

 

Onze advocaten hebben in de afgelopen jaren al veelvuldig rechtsbijstand

verleend aan slachtoffers in diverse spraakmakende strafzaken. 

Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

  • De Tramschutterzaak

  • De zaak tegen Roberts M. 

  • De zaak Nicky Verstappen

  • De zaak Eline Melters

  • De zaak tegen Sjonny W. 

  • De zaak tegen Willem Holleeder

  • Diverse mega-processen

 

 

Bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven heeft u als slachtoffer of nabestaande recht op kosteloze rechtsbijstand. 

U bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek. Neem in dat geval contact op via: slachtofferzaken@devriesenkasem.nl

Onze advocaten
bottom of page